Referència
Apartament
Nom
Cognom
Telèfon
Email
Repetir email
Consultes
 

 

“D'acord amb l'establert per la llei orgànica 15/1999, l'informem que les dades obtingudes d'aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de FINQUES FRIGOLA S.L. amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció C/ CALAU, 6, 17210 CALELLA DE PALAFRUGELL. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades. L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.”

Oficines